B i o g r a f í a

Cantante lírica e pedagoga musical. Nace en Vigo onde inicia os sus estudos musicais. Investiga con varios instrumentos como o piano, o violoncello e a viola da gamba, ata que decide profesionalizarse como cantante. Amosando dende cedo un gran interese pola música antiga, realiza numerosos cursos de especialización na "Academia de Música Antigua de la Universidad de Salamanca" cos mestres Richard Levitt, David Mason, L. Climent e  José Hernández. Recibe formación en interpretación histórica e música antiga con Alfonso Sebastián Alegre, Pilar Montoya e Saskia Roures e Fernando Reyes e asiste a cursos con Eduardo López Banzo, Sheila Barnes e Robin Bowman. Tamén estuda canto con Patricia Blanco, Tatjana Sajarova e Mercedes Hernández.
Realiza talleres e estudos de teatro experimental e de técnica e expresión corporal corporal con Óscar Martínez- Vila e clases de baile tradicional galego durante 8 anos na agrupación "Lembranzas Galegas".
Apareceu como solista nas óperas "Dido y Eneas" de Purcell ( Dido, Second witch e Second Woman) e "Alcina" de Haendel (Bradamante).  Participa coas "Cantigas de Amigo" de Martin Códax no Festival Sinsal 2013 celebrado na illa de San Simón. Colaborou en diferentes grupos corais como a "Choralakademie" de Mainz (Alemania) e o ensamble de músca antiga" La Stigia"(Salamanca)  realizando numerosos concertos en España, Portugal, Francia e Alemania. Foi solista do grupo de música medieval-sefardí "Cobras e Son" dirixido por César Viana e é creadora do grupo musical Murmel. É semifinalista  no  III Concurso Internancional de Música Antigua de Gijón(2014). Forma parte do grupo "La Flauta Mágica"  que realiza obradoiros-concertos para bebés.

Actualmente combina o seu traballo como profesora de música e iniciación ao piano no Centro de estimulación Prenatal e Infantil" La Flauta Mágica" e como profesora de canto na escola Gain Over, con diferentes proxectos artísticos clásicos e de vangarda.

 

 

 

 

 

Cantante lírica y pedagoga musical. Nace en Vigo donde inicia  sus estudos musicales. Investiga con varios instrumentos como el piano, el violoncello y la viola da gamba, hasta que decide profesionalizarse como cantante. Demostrando desde pronto un gran interes por la música antigua, realiza numerosos cursos de especialización en la "Academia de Música Antigua de la Universidad de Salamanca" con los maestros Richard Levitt, David Mason, L.Climent e J. Hernández. Recibe formación en interpretación histórica y música antigua con Alfonso Sebastián Alegre,Pilar Montoya y Saskia Roures y Fernando Reyes y asiste a cursos con Eduardo López Banzo, Sheila Barnes y Robin Bowman. También estudia canto con Patricia Blanco, Tatjana Sajarova y Mercedes Hernández.
Realiza talleres y estudios de teatro experimental y de técnica y expresión corporal con Óscar Martínez- Vila y clases de baile tradicional galego durante 8 años en la agrupación "Lembranzas Galegas".
Apareció como solista en  las óperas "Dido y Eneas" de Purcell (Second witch y Second Woman) y "Alcina" de Haendel (Bradamante). Participa  con las "Cantigas de Amigo" de Martín Códax en el  Festival Sinsal 2013 celebrado en la isla de San Simón. Colaboró en diferentes grupos corales como la "Choralakademie" de Mainz (Alemania) y el ensamble de músca antigua" La Stigia"(Salamanca) realizando numerosos conciertos en España, Portugal, Francia y Alemania. Fue solista del grupo de música medieval-sefardí "Cobras e Son" dirigido por César Viana y es creadora del grupo musical Murmel. Es semifinalsita en el III Concurso de Música Antigua de Gijón (2014).  Forma parte del grupo "La Flauta Mágica" que realiza talleres-conciertos para bebés.

Actualmente combina  su trabajo como profesora de música e iniciación al piano en el centro de estimulación prenatal e infantil "La Flauta Mágica" , y como profesora de canto en la escuela Gain Over, con diferentes proyectos artísticos clásicos y de vanguardia.